Byggetrinn III

Finn din drømmebolig her

> >
Bolig Status BRA P-rom Plantegning Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
34 SOLGT 104,6 m2 97,2 m2 Se plantegning 2 775 000 8 660 2 775 000 5 550 000
35 SOLGT 75,6 m2 71,6 m2 Se plantegning 2 175 000 6 910 2 175 000 4 350 000
36 91,1 m2 84,0 m2 Se plantegning 2 245 000 7 470 2 245 000 4 490 000
37 94,0 m2 87,5 m2 Se plantegning 2 245 000 7 560 2 245 000 4 490 000
38 SOLGT 72,4 m2 65,2 m2 Se plantegning 1 565 000 5 900 1 565 000 3 130 000
39 SOLGT 112,0 m2 104,8 m2 Se plantegning 3 675 000 10 230 3 675 000 7 350 000
40 SOLGT 105,0 m2 99,7 m2 Se plantegning 3 425 000 9 650 3 425 000 6 850 000
41 91,1 m2 84,0 m2 Se plantegning 2 575 000 7 970 2 575 000 5 150 000
42 94,0 m2 87,5 m2 Se plantegning 2 595 000 8 080 2 595 000 5 190 000
43 80,9 m2 74,6 m2 Se plantegning 1 925 000 6 690 1 925 000 3 850 000
44 SOLGT 112,0 m2 104,8 m2 Se plantegning 3 945 000 10 640 3 945 000 7 890 000
45 SOLGT 105,0 m2 99,7 m2 Se plantegning 3 675 000 10 030 3 675 000 7 350 000
46 91,1 m2 84,0 m2 Se plantegning 2 775 000 8 270 2 775 000 5 550 000
47 94,0 m2 87,5 m2 Se plantegning 2 795 000 8 380 2 795 000 5 590 000
48 80,9 m2 74,6 m2 Se plantegning 2 125 000 6 990 2 125 000 4 250 000
49 112,0 m2 104,8 m2 Se plantegning 4 145 000 10 930 4 145 000 8 290 000
50 SOLGT 105,0 m2 99,7 m2 Se plantegning 3 875 000 10 310 3 875 000 7 750 000
51 91,1 m2 84,0 m2 Se plantegning 2 975 000 8 560 2 975 000 5 950 000
52 94,0 m2 87,5 m2 Se plantegning 2 995 000 8 670 2 995 000 5 990 000
53 80,9 m2 74,6 m2 Se plantegning 2 275 000 7 210 2 275 000 4 550 000
54 112,0 m2 104,8 m2 Se plantegning 4 375 000 11 270 4 375 000 8 750 000
55 SOLGT 105,0 m2 99,7 m2 Se plantegning 4 075 000 10 610 4 075 000 8 150 000
56 91,1 m2 84,0 m2 Se plantegning 3 275 000 9 010 3 275 000 6 550 000
57 94,0 m2 87,5 m2 Se plantegning 3 295 000 9 120 3 295 000 6 590 000
58 80,9 m2 74,6 m2 Se plantegning 2 475 000 7 510 2 475 000 4 950 000
59 112,1 m2 104,9 m2 Se plantegning 4 595 000 11 600 4 595 000 9 190 000
60 SOLGT 105,0 m2 99,7 m2 Se plantegning 4 275 000 10 910 4 275 000 8 550 000
61 91,1 m2 84,0 m2 Se plantegning 3 565 000 9 440 3 565 000 7 130 000
62 94,0 m2 87,5 m2 Se plantegning 3 580 000 9 550 3 580 000 7 160 000
63 SOLGT 77,0 m2 71,7 m2 Se plantegning 2 545 000 7 520 2 545 000 5 090 000
64 SOLGT 90,4 m2 87,2 m2 Se plantegning 3 195 000 8 870 3 195 000 6 390 000
 
Bolig: 34
Status: SOLGT
BRA: 104,6 m2
P-rom: 97,2 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 775 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 660
Fellesgjeld 50%: 2 775 000
Totalpris: 5 550 000


Bolig: 35
Status: SOLGT
BRA: 75,6 m2
P-rom: 71,6 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 175 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 910
Fellesgjeld 50%: 2 175 000
Totalpris: 4 350 000

Bolig: 36
Status: Ledig
BRA: 91,1 m2 m2
P-rom: 84,0 m2
Plantegning:Se plantegning
Innskudd: 2 245 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 470
Fellesgjeld 50%: 2 245 000
Totalpris:4 490 000

Bolig: 37
Status: Ledig
BRA: 94,0 m2 m2
P-rom: 87,5 m2
Plantegning:Se plantegning
Innskudd: 2 245 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 560
Fellesgjeld 50%: 2 245 000
Totalpris:4 490 000

Bolig: 38
Status: Solgt
BRA: 72,4 m2
P-rom: 65,2 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 1 565 000
Felleskost. pr. mnd.: 5 900
Fellesgjeld 50%: 1 565 000
Totalpris: 3 130 000

Bolig: 39
Status: SOLGT
BRA: 112,0 m2
P-rom: 104,8 m2
Plantegning:Se plantegning
Innskudd: 3 675 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 230
Fellesgjeld 50%: 3 675 000
Totalpris: 7 350 000

Bolig: 40
Status: SOLGT
BRA: 105,0 m2
P-rom: 99,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 425 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 650
Fellesgjeld 50%: 3 425 000
Totalpris: 6 850 000

Bolig: 41
Status: Ledig
BRA: 91,1 m2
P-rom: 84,0 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 575 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 970
Fellesgjeld 50%: 2 575 000
Totalpris: 5 150 000

Bolig: 42
Status: Ledig
BRA: 94,0 m2
P-rom: 87,5 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 595 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 080
Fellesgjeld 50%: 2 595 000
Totalpris: 5 190 000

Bolig: 43
Status: Ledig
BRA: 80,9 m2
P-rom: 74,6 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 1 925 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 690
Fellesgjeld 50%: 1 925 000
Totalpris: 3 850 000

Bolig: 44
Status: SOLGT
BRA: 112,0 m2
P-rom: 104,8 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 945 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 640
Fellesgjeld 50%: 3 945 000
Totalpris: 7 890 000

Bolig: 45
Status: SOLGT
BRA: 105,0 m2
P-rom: 99,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 675 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 030
Fellesgjeld 50%: 3 675 000
Totalpris: 7 350 000

Bolig: 46
Status: Ledig
BRA: 91,1 m2
P-rom: 84,0 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 775 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 270
Fellesgjeld 50%: 2 775 000
Totalpris: 5 550 000

Bolig: 47
Status: Ledig
BRA: 94,0 m2
P-rom: 87,5 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 795 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 380
Fellesgjeld 50%: 2 795 000
Totalpris: 5 590 000

Bolig: 48
Status: Ledig
BRA: 80,9 m2
P-rom: 74,6 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 125 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 990
Fellesgjeld 50%: 2 125 000
Totalpris: 4 250 000-

Bolig: 49
Status: Ledig
BRA: 112,0 m2
P-rom: 104,8 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 4 145 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 930
Fellesgjeld 50%: 4 145 000
Totalpris: 8 290 000

Bolig: 50
Status: SOLGT
BRA: 105,0 m2
P-rom: 99,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 875 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 310
Fellesgjeld 50%: 3 875 000
Totalpris: 7 750 000

Bolig: 51
Status: Ledig
BRA: 91,1 m2
P-rom: 84,0 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 975 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 560
Fellesgjeld 50%: 2 975 000
Totalpris: 5 950 000

Bolig: 52
Status: Ledig
BRA: 94,0 m2
P-rom: 87,5 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 995 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 670
Fellesgjeld 50%: 2 995 000
Totalpris: 5 990 000

Bolig: 53
Status: Ledig
BRA: 80,9 m2
P-rom: 74,6 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 275 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 210
Fellesgjeld 50%: 2 275 000
Totalpris: 4 550 000

Bolig: 54
Status: Ledig
BRA: 112,0 m2
P-rom: 104,8 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 4 375 000
Felleskost. pr. mnd.: 11 270
Fellesgjeld 50%: 4 375 000
Totalpris: 8 750 000

Bolig: 55
Status: SOLGT
BRA: 105,0 m2
P-rom: 99,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 4 075 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 610
Fellesgjeld 50%: 4 075 000
Totalpris: 8 150 000

Bolig: 56
Status: Ledig
BRA: 91,1 m2
P-rom: 84,0 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 275 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 010
Fellesgjeld 50%: 3 275 000
Totalpris: 6 550 000

Bolig: 57
Status: Solgt
BRA: 94,0 m2
P-rom: 87,5 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 295 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 120
Fellesgjeld 50%: 3 295 000
Totalpris: 6 590 000

Bolig: 58
Status: Ledig
BRA: 80,9 m2
P-rom: 74,6 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 475 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 510
Fellesgjeld 50%: 2 475 000
Totalpris: 4 950 000

Bolig: 59
Status: Ledig
BRA: 112,0 m2
P-rom: 104,8 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 4 595 000
Felleskost. pr. mnd.: 11 600
Fellesgjeld 50%: 4 595 000
Totalpris: 9 190 000

Bolig: 60
Status: SOLGT
BRA: 105,0 m2
P-rom: 99,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 4 275 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 910
Fellesgjeld 50%: 4 275 000
Totalpris: 8 550 000

Bolig: 61
Status: Ledig
BRA: 91,1 m2
P-rom: 84,0 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 565 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 440
Fellesgjeld 50%: 3 565 000
Totalpris: 7 130 000

Bolig: 62
Status: Ledig
BRA: 94,0 m2
P-rom: 87,5 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 580 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 550
Fellesgjeld 50%: 3 580 000
Totalpris: 7 160 000

Bolig: 63
Status: SOLGT
BRA: 77,0 m2
P-rom: 71,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 545 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 520
Fellesgjeld 50%: 2 545 000
Totalpris: 5 090 000

Bolig: 64
Status: SOLGT
BRA: 90,4 m2
P-rom: 87,2 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 195 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 870
Fellesgjeld 50%: 3 195 000
Totalpris: 6 390 000