Byggetrinn II

Finn din drømmebolig her

Bolig Status BRA P-rom Plantegning Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
1 98,3 m2 91,3 m2 Se plantegning 2 545 000 8 020 2 545 000 5 090 000
2 Solgt 69,8 m2 65,0 m2 Se plantegning 1 945 000 6 310 1 945 000 3 890 000
3 Ledig 90,8 m2 83,7 m2 Se plantegning 2 145 000 7 210 2 145 000 4 290 000
4 Ledig 85,8 m2 79,4 m2 Se plantegning 1 945 000 6 770 1 945 000 3 890 000
5 Ledig 72,9 m2 66,8 m2 Se plantegning 1 542 500 5 800 1 542 500 3 085 000
6 Solgt 102,7 m2 95,7 m2 Se plantegning 3 295 000 9 270 3 295 000 6 590 000
7 Solgt 104,6 m2 99,3 m2 Se plantegning 3 345 000 9 400 3 345 000 6 690 000
8 Solgt 90,8 m2 83,7 m2 Se plantegning 2 445 000 7 660 2 445 000 4 890 000
9 Solgt 85,8 m2 79,4 m2 Se plantegning 2 295 000 7 290 2 295 000 4 590 000
10 Solgt 80,4 m2 74,2 m2 Se plantegning 1 845 000 6 460 1 845 000 3 690 000
11 Solgt 102,7 m2 95,7 m2 Se plantegning 3 545 000 9 650 3 545 000 7 090 000
12 Solgt 104,6 m2 99,3 m2 Se plantegning 3 595 000 9 780 3 595 000 7 190 000
13 Solgt 90,8 m2 83,7 m2 Se plantegning 2 645 000 7 960 2 645 000 5 290 000
14 Solgt 85,8 m2 79,4 m2 Se plantegning 2 495 000 7 590 2 495 000 4 990 000
15 Ledig 72,9 m2 66,8 m2 Se plantegning 1 845 000 6 250 1 845 000 3 690 000
16 Ledig 80,4 m2 74,7 m2 Se plantegning 2 045 000 6 760 2 045 000 4 090 000
17 Solgt 102,6 m2 95,7 m2 Se plantegning 3 745 000 9 950 3 745 000 7 490 000
18 Solgt 104,6 m2 99,3 m2 Se plantegning 3 795 000 10 080 3 795 000 7 590 000
19 Solgt 90,8 m2 83,7 m2 Se plantegning 2 845 000 8 260 2 845 000 5 690 000
20 Solgt 85,8 m2 79,4 m2 Se plantegning 2 695 000 7 890 2 695 000 5 390 000
21 Solgt 72,9 m2 66,8 m2 Se plantegning 1 970 000 6 440 1 970 000 3 940 000
22 Solgt 80,4 m2 74,7 m2 Se plantegning 2 195 000 6 990 2 195 000 4 390 000
23 Solgt 102,6 m2 95,7 m2 Se plantegning 3 945 000 10 250 3 945 000 7 890 000
24 Solgt 104,6 m2 99,3 m2 Se plantegning 3 995 000 10 380 3 995 000 7 990 000
25 Solgt 90,8 m2 83,7 m2 Se plantegning 3 245 000 8 860 3 245 000 6 490 000
26 Ledig 85,8 m2 79,4 m2 Se plantegning 3 095 000 8 490 3 095 000 6 190 000
27 Ledig 72,9 m2 66,8 m2 Se plantegning 2 145 000 6 700 2 145 000 4 290 000
28 Solgt 80,4 m2 74,7 m2 Se plantegning 2 395 000 7 290 2 395 000 4 790 000
29 Solgt 102,7 m2 95,7 m2 Se plantegning 4 145 000 10 550 4 145 000 8 290 000
30 Ledig 194,1 m2 184,5 m2 Se plantegning 7 390 000 18 020 7 390 000 14 780 000
31 Ledig 91,4 m2 84,3 m2 Se plantegning 3 575 000 9 370 3 575 000 7 150 000
32 Ledig 93,7 m2 87,2 m2 Se plantegning 3 575 000 9 440 3 575 000 7 150 000
33 Solgt 77,4 m2 72,1 m2 Se plantegning 2 495 000 7 350 2 495 000 4 990 000
 
Bolig: 1
Status: Ledig
BRA: 98,3 m2
P-rom: 91,3 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 545 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 020
Fellesgjeld 50%: 2 545 000
Totalpris: 5 090 000

Bolig: 2
Status: Solgt
BRA: 69,8 m2
P-rom: 65,0 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 1 945 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 310
Fellesgjeld 50%: 1 945 000
Totalpris: 3 890 000

Bolig: 3
Status: Ledig
BRA: 90,8 m2
P-rom: 83,7 m2
Plantegning:Se plantegning
Innskudd: 2 145 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 210
Fellesgjeld 50%: 2 145 000
Totalpris: 4 290 000

Bolig: 4
Status: Ledig
BRA: 85,8 m2
P-rom: 79,4 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 1 945 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 770
Fellesgjeld 50%: 1 945 000
Totalpris: 3 890 000

Bolig: 5
Status: Ledig
BRA: 72,9 m2
P-rom: 66,8 m2
Plantegning:Se plantegning
Innskudd: 1 542 500
Felleskost. pr. mnd.: 5 800
Fellesgjeld 50%: 1 542 500
Totalpris: 3 085 000

Bolig: 6
Status: Solgt
BRA: 102,7 m2
P-rom: 95,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 295 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 270
Fellesgjeld 50%: 3 295 000
Totalpris: 6 590 000

Bolig: 7
Status: Solgt
BRA: 104,6 m2
P-rom: 99,3 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 345 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 400
Fellesgjeld 50%: 3 345 000
Totalpris: 6 690 000

Bolig: 8
Status: Solgt
BRA: 90,8 m2
P-rom: 83,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 445 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 660
Fellesgjeld 50%: 2 445 000
Totalpris: 4 890 000

Bolig: 9
Status: Solgt
BRA: 85,8 m2
P-rom: 79,4m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 295 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 290
Fellesgjeld 50%: 2 295 000
Totalpris: 4 590 000

Bolig: 10
Status: Solgt
BRA: 80,4 m2
P-rom: 74,2 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 1 845 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 460
Fellesgjeld 50%: 1 845 000
Totalpris: 3 690 000

Bolig: 11
Status: Solgt
BRA: 102,7 m2
P-rom: 95,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 545 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 650
Fellesgjeld 50%: 3 545 000
Totalpris: 7 090 000

Bolig: 12
Status: Solgt
BRA: 104,6 m2
P-rom: 99,3 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 595 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 780
Fellesgjeld 50%: 3 595 000
Totalpris: 7 190 000

Bolig: 13
Status: Solgt
BRA: 90,8 m2
P-rom: 83,7m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 645 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 960
Fellesgjeld 50%: 2 645 000
Totalpris: 5 290 000

Bolig: 14
Status: Solgt
BRA: 85,8 m2
P-rom: 79,4 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 495 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 590
Fellesgjeld 50%: 2 495 000
Totalpris: 4 990 000

Bolig: 15
Status: Ledig
BRA: 72,9 m2
P-rom: 66,8 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 1 845 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 250
Fellesgjeld 50%: 1 845 000
Totalpris: 3 690 000

Bolig: 16
Status: Ledig
BRA: 80,4 m2
P-rom: 74,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 045 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 760
Fellesgjeld 50%: 2 045 000
Totalpris: 4 090 000

Bolig: 17
Status: Solgt
BRA: 102,6 m2
P-rom: 95,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 745 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 950
Fellesgjeld 50%: 3 745 000
Totalpris: 7 490 000

Bolig: 18
Status: Solgt
BRA: 104,6 m2
P-rom: 99,3 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 795 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 080
Fellesgjeld 50%: 3 795 000
Totalpris: 7 590 000

Bolig: 19
Status: Solgt
BRA: 90,8 m2
P-rom: 83,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 845 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 260
Fellesgjeld 50%: 2 845 000
Totalpris: 5 690 000

Bolig: 20
Status: Solgt
BRA: 85,8 m2
P-rom: 79,4 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 695 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 890
Fellesgjeld 50%: 2 695 000
Totalpris: 5 390 000

Bolig: 21
Status: Solgt
BRA: 72,9 m2
P-rom: 66,8 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 1 970 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 440
Fellesgjeld 50%: 1 970 000
Totalpris: 3 940 000

Bolig: 22
Status: Solgt
BRA: 80,4 m2
P-rom: 74,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 195 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 990
Fellesgjeld 50%: 2 195 000
Totalpris: 4 390 000

Bolig: 23
Status: Solgt
BRA: 102,6 m2
P-rom: 95,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 945 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 250
Fellesgjeld 50%: 3 945 000
Totalpris: 7 890 000

Bolig: 24
Status: Solgt
BRA: 104,6 m2
P-rom: 99,3 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 995 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 380
Fellesgjeld 50%: 3 995 000
Totalpris: 7 990 000

Bolig: 25
Status: Ledig
BRA: 90,8 m2
P-rom: 83,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 245 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 860
Fellesgjeld 50%: 3 245 000
Totalpris: 6 490 000

Bolig: 26
Status: Solgt
BRA: 85,8 m2
P-rom: 79,4 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 095 000
Felleskost. pr. mnd.: 8 490
Fellesgjeld 50%: 3 095 000
Totalpris: 6 190 000

Bolig: 27
Status: Ledig
BRA: 72,9 m2
P-rom: 66,8 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 145 000
Felleskost. pr. mnd.: 6 700
Fellesgjeld 50%: 2 145 000
Totalpris: 4 290 000

Bolig: 28
Status: Solgt
BRA: 80,4 m2
P-rom: 74,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 395 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 290
Fellesgjeld 50%: 2 395 000
Totalpris: 4 790 000

Bolig: 29
Status: Solgt
BRA: 102,7 m2
P-rom: 95,7 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 4 145 000
Felleskost. pr. mnd.: 10 550
Fellesgjeld 50%: 4 145 000
Totalpris: 8 290 000

Bolig: 30
Status: Ledig
BRA: 194,1 m2
P-rom: 184,5 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 7 390 000
Felleskost. pr. mnd.: 18 020
Fellesgjeld 50%: 7 390 000
Totalpris: 14 780 000

Bolig: 31
Status:
BRA: 91,4 m2
P-rom: 84,3 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 575 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 370
Fellesgjeld 50%: 3 575 000
Totalpris: 7 150 000

Bolig: 32
Status: Ledig
BRA: 93,7 m2
P-rom: 87,2 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 575 000
Felleskost. pr. mnd.: 9 440
Fellesgjeld 50%: 3 575 000
Totalpris: 7 150 000

Bolig: 33
Status: Solgt
BRA: 77,4 m2
P-rom: 72,1 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 2 495 000
Felleskost. pr. mnd.: 7 350
Fellesgjeld 50%: 2 495 000
Totalpris: 4 990 000